Regulament

Regulament de participare

Timisoara City Marathon 2023 | 7th Edition

 

 1. REGULI GENERALE

1.1. Organizatorul evenimentului este Clubul Sportiv Asociatia Alergotura din Timișoara. Evenimentul Timisoara City Marathon (denumit mai jos “TCM” sau “Evenimentul”) este un eveniment de masa dedicat în special sportivilor amatori, dar care este deschis și elitelor.

1.2. Prevederile acestui Regulament se aplică tuturor celor care au statultul de Participanți la Eveniment , respectiv au realizat o înscriere validă și confirmată de catre Organizator și sunt în posesia unui număr de concurs valid pentru Eveniment. Participanții se obligă să respecte condițiile impuse de către Organizator pe toată durata Evenimentului.

1.3. Înscrierea Participanților se face prin înregistrare online pe site-ul www.timisoaracitymarathon.ro sau, în masura în care Organizatorul decide astfel, prin înscriere la fața locului. În ambele situații Participanții vor semna sau vor accepta prin semnare sau selectare on-line, un formular de înscriere prin care declară că acceptă şi înţeleg termenii şi condiţiile de participare la Eveniment, precum şi regulamentul Evenimentului, îşi dau acordul ca imaginea lor și/sau alte date publice precum rezultatele obţinute, clasamentele, să fie folosite în materialele de promovare ale evenimentului, sub forma de fotografii, afişe, filme, interviuri etc. în mod gratuit şi necenzurat;

1.4. Ediția a 7-a a Timisoara City Marathon se va desfășura în data de 22 octombrie 2023.

1.5. Organizatorul are dreptul de a refuza înscrierea și/sau participarea la cursa a unui participant.

1.6. Traseul competiției este descris în sectiunea dedicată de pe timisoaracitymarathon.ro

2. OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR

2.1. Participarea la Eveniment se face pe propria răspundere a Participantului, în deplină cunoştinţă a capacității de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică şi mentală.

2.2. Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la organizarea evenimentului nu sunt responsabili în nicio situatie pentru orice fel de rănire, pagube de orice fel sau deces care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfăşurării Evenimentului.

2.3. Organizatorul recomandă participanților încheierea unei  asigurări în caz de accidente, valabilă pentru competiții sportive.

2.4. Participanţii au obligaţia de a cunoaste și respecta regulile Evenimentului și de a asculta şi de a respecta indicaţiile/instrucţiunile Organizatorului.

2.5. Organizatorul poate interzice luarea startului sau continuarea cursei pentru orice participant dacă acesta se prezintă în stare de ebrietate sau este sub efectul substanţelor halucinogene, dacă prezintă o stare de slăbiciune sau epuizare fizică sau psihică.

 

3. PROCESUL DE INSCRIERE, TAXA DE PARTICIPARE

3.1. Înscrierile online se deschid și se închid la data şi ora prevăzută de organizator pe site-ul evenimentului www.timisoaracitymarathon.ro.

3.2. Procesul de înscriere constă în parcurgerea cu succes a următoarleor etape:

a) Înscrierea

Înscrierea se va face online până la data indicata de Organizator sau la epuizarea numerelor alocate curselor. Dacă rămân numere disponibile, vor fi acceptate înscrieri și la locul desfășurării evenimentului, înainte de concurs, cu achitarea taxelor de participare curente.

Înscrierea are ca scop rezervarea unui număr de concurs la una dintre cursele evenimentului și se face pe principiul “primul venit – primul servit”. Numărul va fi rezervat timp de 3 (trei) zile lucratoare, timp în care este așteptată confirmarea achitării taxei corespunzatoare cursei alese. Dacă plata nu este efectuată în cele 3 zile lucrătoare, înregistrarea este anulată.

b) Plata taxei de participare.

Taxa de participare poate fi diferită în funcție de cursă, perioada de înregistrare, numar de locuri rămase disponibile, existența (sau nu) a anumitor reduceri sau gratuități. Organizatorul iși rezervă dreptul de a modifica aceste taxe în functie de condițiile momentului.

Taxa de participare se poate face online, în momentul înscrierii, precum și ulterior acesteia prin transfer bancar in contul: Organizatorul își rezervă disponbilitatea de a înscrie gratuit anumite categorii de participanți.

RO45.BACX.0000.0007.9166.2000 al CS Asociația Alergotura deschis la banca Unicredit,  CIF 30549630, mentionand la detaliile de plată: „Participare TCM2022  Nume, prenume” (numele persoanei pentru care se efectuează plata)

Cu acordul prealabil al Organizatorului, în cazuri speciale, plata se poate realiza și în numerar.

Detalii despre calendarul de înscriere, numărul de locuri disponibile și taxele de participare se gasesc pe pagina Calendar inscrirere/Taxe participare

Având în vedere cvasi-simultaneitatea startului curselor o persoana poate fi înscrisă la o singură cursă. Transferul de la o cursă la alta se poate face în perioada în care înscrierile sunt deschise, prin renunțarea la cursa inițială și re-înregistrarea la noua cursă, în limita locurilor disponibile și cu plata diferenței de taxă la momentul transferului. 

Odată înscrierea făcută, numele și prenumele persoanei precum și cursa aleasă vor fi publicate pe site-ul Evenimentului, putând avea unul din urmatoarele statusuri:

INP – Inregistrare incompletă – Acest status apare când înregistrarea nu a fost finalizată corect sau când datele sunt inclomplete. Acest status nu obligă cu nimic nici Participantul nici Organizatorul. Organizatorul poate să șteargă oricând astfel de înregistrări. Pentru a se înscrie, Participantul trebuie sa reia întreg procesul de înscriere.

NEW – Înregistrare nouă, în curs de validare – înregistrarea a fost inițiată corect dar nu a fost facută plata taxei de participare. În acest moment înscrierea NU este validă dar un mesaj (e-mail) de mulțumire care conține și instrucțiunile de plată a fost transmis pe adresa de e-mail folosită la înscriere. Pentru validarea înscrierii trebuie facută plata taxei de participare.

PPD – Plata întarziată – Plata nu a fost facută în intervalul specificat iar inscrierea NU este validată. Un mesaj care sa vă reamintească necesitatea efectuării plații a fost transmis pe adresa de e-mail folosită la inscriere. Organizatorul poate anula în orice moment înregistrarea având acest status fără niciun fel de obligație. Pentru a se înscrie, Participantul trebuie să reia întreg procesul de înscriere, de preferat cu plata online.

CONF – Înscrierea este validată. Un număr de concurs a fost alocat. Pe adresa de e-mail folosită la înscriere s-a trimis un mesaj de confirmare precum și “Declarația pe propria răspundere” pe baza căreia se poate ridica kitul de participare.

CAN – Înregistrare anulată – Organizatorul nu are nicio obligatie in acest caz. Pentru a se înscrie Participantul trebuie să reia întreg procesul de înscriere, de preferat cu plata online.

3.3. La acest Eveniment vârsta minimă admisa este de 16 ani pentru Semimaratonul “Eugeniu de Savoya”, respectiv 18 ani pentru Maratonul “Cavalerii Cetății”. La cursa “Poarta Forforosa” sunt acceptate persoane cu varsta mai mare de 14 ani, impliniți până la data concursului, iar la cursa “Batalionul Banat” persoane cu varsta mai mare de 12 ani. In mod exceptional pot fi acceptate persoane minore care nu au varsta in limitele de mai sus cu conditia ca parintele/tutorele sa isi asume in scris responsabilitatea asupra participarii si toate consecintele ce decurg din ea si daca se face dovada ca minorul poate sustine efortul necesar terminarii acelei curse prin rezultate anterioare sau ca fiind membru al unui club sportiv. 

Minorii vor fi admiși în concurs doar pe baza unui “Acord pe propria răspundere” semnat de părinte sau tutorele legal, predat organizatorului sau trimis pe mail@alergotura.ro înainte de plecarea în cursă.

3.4. În caz de neprezentare la start, abandon sau retragere din orice motiv, taxa de participare nu se returnează.

3.5. În cazul anulării competiţiei în situație de forţă majoră sau din motive care nu depind de organizator, incluzând aici restricții pandemice ce pot opri participanții să participe la Eveniment sau Organizatorul în realizarea în bune condiții a Evenimentului, taxa de înscriere NU se returnează. Organizatorul NU va suporta în nici un fel costurile adiacente (transport, cazare, masă, etc.) ale participanţilor.

3.6. În cazul în care Semimaratonul “Eugeniu de Savoya”, respectiv  Maratonul “Cavalerii Cetatii” nu pot fi organizate în siguranta din orice motive, inclusiv cele legate de Covid 19, Organizatorul va oferi posibilitatea fiecarui participant inscris sa participe la o  Cursa Virtuala “Timisoara City Marathon” care va fi anunțată ulterior, fără restituirea taxelor achitate. În cazul în care participantul nu dorește acest transfer,  taxa de participare NU se returnează. 

3.7. Transferul unei înscrieri validate: Participanții au posibilitatea de a transfera către un alt participant o înregistrare validă (CONF), având obligația să anunțe în prealabil Organizatorul pe adresa contact@timisoaracitymarathon.ro și cu obligativitatea ca participantul la care se transferă înscrierea să îndeplinească și să fie de acord cu toate condițiile din prezentul regulament. Niciun transfer nu este valid dacă nu a fost aprobat de către organizator prin trimiterea unui e-mail ce conține “Declarația pe propria răspundere” pe baza căreia se poate ridica kitul de participare. Organizatorul poate aplica o taxa de transfer.

3.8. Transferul între probe este posibil pana la 16 octombrie 2023.

 

4.KITUL DE CONCURS

4.1. Kit-ul de concurs la cursele reale cuprinde:

  • Acces la cursa aleasă
  • Număr de concurs
  • Cronometrare cu cip
  • Medalie finisher
  • Acces la punctele de hidratare și alimentare
  • Asistență medicală
  • Tricoul evenimentului (din bumbac), garantat pentru inscrierile efectuate pana in data de 9 octombrie 2022
  • Elemente promoționale ale sponsorilor și organizatorilor.

 

5.CATEGORII ȘI CLASAMENT

5.1. Se organizează clasamente separate pentru fiecare probă/cursă.

Clasamentul OPEN se va realiza pe timpul net calculat între momentul în care alergătorul trece pe sub poarta de start și cel în care încheie cursa.

5.2. Premiile Timisoara City Marathon sunt menționate la secțiunea “Premii“. Se vor acorda premii in bani DOAR la sectiunea OPEN (masculin/feminin). 

5.3. Toți participanții care trec linia de sosire vor fi premiati cu o medalie.

5.4. Organizatorul va afișa clasamente pe baza categoriilor de vârsta definite la înscriere.  Detaliile legate de categorii sunt menționate în secțiunea Premii

5.5. Validarea finală a clasamentului se va face în 2 săptămâni de la terminarea evenimentului, după soluționarea contestațiilor și a cazurilor de forță majoră.

5.6. Premiile în bani se plătesc exclusiv prin transfer bancar în contul titularului până la data de 30 noiembrie 2022 din contul CS Asociația Alergotura.

 

6. PROCEDURA DE CONCURS

6.1. Numărul de concurs va fi înmânat tuturor Participanților cu o înscriere confirmată și trebuie prins pe partea din față a tricoului. Acesta trebuie să fie vizibil pe toată durata concursului. În caz de abandon, numărul trebuie predat la punctul de control/cronometrare unde se anunţă retragerea din concurs.

6.2 Cipul de cronometrare este fixat pe numărul de concurs (lipit pe spatele numărului) și se poartă împreună cu numărul de concurs, pe tricou, în față, preferabil în zona abdomenului, neacoperit de alte echipamente.  Dezlipirea sau deteriorarea cipului duce la imposibilitatea cronometrării – fapt pentru care Organizatorul nu iși asuma nicio răspundere

6.3. Startul se va da la data şi ora stabilite de organizator şi anunţate pe site-ul competiţiei in conformitate cu Programul evenimentului. Locurile zonelor de start vor fi publicate pe pagina oficială a evenimentului.

6.4. Retragerea din concurs din alt motiv decât cel de accident se poate face doar la punctele de control de pe traseu sau în zona start/sosire. Concurentul care nu mai poate sau nu mai doreşte să continue concursul are obligaţia de a se deplasa până la cel mai apropiat punct de control sau la punctul de start/sosire, unde va preda numărul de concurs şi va fi considerat retras.

6.5. Oprirea, retragerea din cursă, penalizări, descalificări.

Organizatorul își rezervă dreptul de a opri un participant în următoarele cazuri:

  • s-a accidentat după start
  • starea fizică nu-i mai permite continuarea cursei
  • are un comportament lipsit de fair play față ce ceilalti participanti, organizatori sau public.

Orice participant care nu mai poate sau nu mai vrea să continue cursa, indiferent de motiv, trebuie să-i informeze pe organizatori imediat, la start, la punctele de control/cronometrare, la finish sau sunând la numerele de urgență comunicate.

Următoarele situații pot conduce la descalificare:

  • Lipsa unui obiect din echipamentul obligatoriu (ex. numarul de concurs, cip de cronometrare)
  • Ratarea unui punct de control sau neparcurgerea întregului traseu
  • Nerespectarea regulilor competiției
  • Comportament nesportiv față de alți participanți, oficiali, public, alte persoane
  • Modificarea sau schimbarea numerelor de concurs
  • Participarea la o proba diferită decât cea la care a fost validată înscrierea
  • Poluarea mediului înconjurător

 

7. PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

7.1. Este strict interzisă aruncarea deşeurilor de orice fel, în orice loc de pe traseu, în afara celor amenajate sau la punctele de control.

7.2. Cei care nu respectă regula 7.1 pot fi descalificaţi.

 

8. ECHIPAMENT OBLIGATORIU

8.1. Următorul echipament este obligatoriu pentru fiecare participant care va fi prezent la start:

  • încălțăminte sport pentru alergare;
  • ținută sportivă (pantaloni /fustă/colanți, tricou/maieu de alergare)
  • număr de concurs, care va fi ridicat de la organizator. Numărul va trebui purtat la vedere, pe piept sau în partea din față fără a fi deteriorat sau modificat.

Organizatorul își rezervă dreptul de a interzice participarea sportivilor care nu îndeplinesc condițiile de echipare.

 

9. RECLAMAȚII / CONTESTAȚII

9.1. Reclamaţiile şi contestaţiile se depun în scris catre Organizator în decurs de 30 min de la închiderea oficială a cursei.

 

10. MODIFICAREA TRASEULUI. ALTE DECIZII PRIVIND DESFĂȘURAREA CONCURSULUI 

10.1. Traseul curselor reale va fi publicat pe site-ul Evenimentului. Organizatorul poate modifica oricând traseul sau poate anula/opri competiţia dacă aceasta nu se poate desfăşura în condiţii de siguranţă.

10.2. Orice decizie va fi luată de comitetul de concurs sau de directorul de concurs.

10.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări asupra informaţiilor afişate pe site, a regulamentului sau a programului, etc. Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și modifica acest regulament fără a notifica în prealabil participanții. Dacă apar modificări semnificative ale regulamentului, acestea vor fi afișate vizibil pe site-ul evenimentului și/sau pe pagina de Facebook a evenimentului.

11. DREPTURI DE AUTOR

11.1. Prin înscrierea în competiţie, participanţii vor autoriza Organizatorii, inclusiv partenerii acestora, să folosească şi să reproducă orice material conţinând imagini din cadrul Evenimentului care includ participanţii. Clubul Sportiv Asociația Alergotura este înregistrat de Ministerul Justiției din anul 2012 (CIF //2661/A/2012) ca entitate non-profit, deține număr de înregistrare în Registrul Sportiv din 2015 (Nr. CIS TM/7/00004/2015) și este operator de date cu caracter personal, înregistrat la ANSPDCP cu nr.36515.